โครงงานประดิษฐ์กระทงจากใบตอง

ชื่อโครงงาน:ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง

ผู้จัดทำ:วันชัย  กองลุนการประดิษฐ์กระทงจากใบไม้และใบตอง (พิมพ์สี่สี)

ครูผู้สอน:อ.คเชนทร์  กองพิลา

คำถามของโครงงาน:
1. เราสามารถนำงานประดิษฐ์ที่ทำไปใช้อย่างไร
2. งานประดิษฐ์มีความสำคัญอย่างไร
3. อะไรคือแรงบันดาลใจให้ชอบงานประดิษฐ์

วัตถุประสงค์:นำไปประกอบอาชีพได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โฆษณา

การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง

View this document on Scribd

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!